Samba a smazané soubory

Co se soubory, které si smaže uživatel? Unix sam o sobě neumožňuje funkcionalitu koše. Naštěstí Samba podporuje řešení, umožňující vytvořit koš s obdobnou funkcionalitou, jakou má Windows. Zde je ukázka nastavení pro home adresář uživatele v souboru smb.conf.

[homes]
      comment = Home Directories
     
...
     vfs object = recycle
     recycle:repository = $RECYCLE.BIN
     recycle:keeptree = Yes
     recycle:versions = Yes
     recycle:exclude = *.tmp *.temp *.bak ~*.*
     recycle:excludedir = /tmp /temp
     recycle:noversions = *.doc *.docx *.xls *.xlsx *.ppt *.pptx *.oft *.ofs *.ofr *.oft *.ods *.odp *.odm *.odl *.odh *.odg *.odf *.mdb *.mdf *.dbf *.fpt *.emf


Pokud se do "Recycle bin" nahraje soubor Desktop.ini s odpovídající definicí pro systém, je pak možné vidět dokonce ikonu koše. Na druhou stranu, logika práce s košem Samby je trochu odlišná. Zde je ukázka souboru, který je nutné vytvořit.
cd ~
cd Recycle\ Bin/
vi Desktop.ini

A příslušný obsah, nutné ověřit dle vaší verze systému.
[.ShellClassInfo]
CLSID={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-8964

Následně nezapomeňte na konverzi Desktop.ini pomocí unix2dos a další úpravu smb.conf pomoci následujícího záznamu:
hide files = Desktop.ini
veto files = lost+found


Powered by Drupal - Design by artinet