Dovecot, instalace a základní konfigurace

Dovecot patří mezi software relativně jednoduchý pro instalaci, ale velice slušný pro provoz. Mimo klasických protokolů POP3 a IMAP4 podporuje ještě i jejich secure verze, spolupráci s LDAP a další, užitečná nastavení.Instalace Dovecotu je poměrně jednoduchá:
portinstall dovecot

Objeví se konfigurační menu s možnostmi volby jednotlivých nastavení.
KQUEUE kqueue(2) support
SSL      SSL support
IPV6     IPv6 support
POP3      POP3 support
LDA      LDA support
GSSAPI   GSSAPI support
VPOPMAIL VPopMail support
LDAP     OpenLDAP support
PGSQL    PostgreSQL support
MYSQL    MySQL support
SQLITE   SQLite support


Nejčastěji nastavuji následující parametry:
KQUEUE, SSL, IPV6,POP3, LDA, GSSAPI a LDAP
Po instalaci je nutné dovecot nakonfigurovat. Základní nastavení pro spuštění:
/etc/rc.conf
dovecot_enable="YES"

...a konfigurace systému dle požadavků. Pokud bude konfigurována secure verze protokolů, je nutné aby klíč pro PostFix a Dovecot byl shodný a filtr paketů povolil průchod zvoleným protokolům. V další části jsou popsané pouze změny oproti standardní konfiguraci. Pokud uvedený soubor neexistuje, je možné ho zkopírovat ze souboru /usr/local/etc/dovecot-example.conf
/usr/local/etc/dovecot.conf
protocols = imap pop3 imaps pop3s
protocol imap {
    listen = 127.0.0.1:143
    ssl_listen = *:943
}
protocol pop3 {
    listen = 127.0.0.1:110
    ssl_listen = *:995
}
disable_plaintext_auth = no
ssl_listen = *
ssl_disable = no
ssl_cert_file = /usr/local/etc/postfix/mailcrt.crt
ssl_key_file = /usr/local/etc/postfix/mailkey.key
ssl_ca_file = /etc/ssl/CA/cacert.pem
mail_location = mbox:~/mail/:INBOX=/var/mail/%u


Tím je základní konfigurace hotová, Dovecot je v základním a provozuschopném stavu.

Powered by Drupal - Design by artinet