Nagios

Nagios je další z systémů umožňující monitoring podřízených serverů, například na lokální síti. Jeho konfigurace, shodně jako konfigurace Zabbixu, vyžaduje spoustu času a není tak jednoduchá jako například HotSaNIC. Nic zde není zdarma a okamžitě. Základní oživení je ale relativně jednoduché.Instalace serveru
1) Instalace komponent:
portinstall nagios nagios-pf-plugin nagiosgraph nsca
Při instalaci se ptá nagios na založení uživatele a skupiny nagios, dále pak na plug=in moduly, které chcete nainstalovat.

2) V souboru /etc/rc.conf je nutné přidat následující řádky:
nagios_enable="YES"
nsca_enable="YES"


3) Do konfiguračního souboru Apache pak přidat následující text:
ScriptAlias /nagios/cgi-bin "/usr/local/www/nagios/cgi-bin"
Alias /nagios "/usr/local/www/nagios"

<Directory "/usr/local/www/nagios">
     Order allow,deny
     Allow from all
</Directory>

<Directory "/usr/local/www/nagios/cgi-bin">
     Options ExecCGI
</Directory>
4) Posledním krokem je úprava konfiguračních souborů v adresáři /usr/local/etc/nagios. Nejdříve je nutné zkopírovat veškeré *.cfg.sample na soubory s příponou .cfg. Původní úkázky je vhodné si ponechat pro pozdější experimentování. V těchto konfiguračních souborech je nutné provést základní změny:
Název souboru Popis
cgi.cfg main_config_file= cesta ke souboru nagios.cfg
physical_html_path=kde se nachází web
url_html_path=jaká bude URL cesta
nagios.cfg admin_email=e-mail adresa, kam se budou posílat upozornění.
date_format=Formát data, který rádi používáte. Mne americká verze plete.
Jinak uz pouze zkontrolovat nastavení cest, zda odkazují tam kam je potřeba.

Tato konfigurace Nagiosu vyžaduje authentizaci uživatelů. Je možné ji vypnout v souboru cgi.cfg volbou use_authentication=0, ale bez tohoto nastavení systém nepracuje tak jak je potřeba. Vhodnější je proto nakonfigurovat alespoň soubor .htaccess pomocí příkazu htpasswd -b .htaccess admin heslo
Konfigurace Nagiosu i Zabbixu zabírá velké množství času. U Nagiosu to znamená zadat seznam hostů, co u nich monitorovat, vytvořit jejich mapy, přiřadit dohledy .... Nastavení je spoustu a není jednoduché se v nich vyznat. Po systémové stránce už je minimum práce, takže vlastně zbývá pouze číst dokumentaci a upravit si systém podle vlastních požadavků.Instalace klienta
1) Instalace komponent:
portinstall nrpe2 nsca-client
Při instalaci se ptá nagios na založení uživatele a skupiny nagios.

2) V souboru /etc/rc.conf je nutné přidat následující řádek:
nrpe2_enable="YES"

3) Posledním krokem je úprava konfiguračních souborů /usr/local/etc/nagios/nsca.cfg a /usr/local/etc/nrpe.cfg (který se mi bůhví proč pravidelně instaluje do adresáře etc, ale symlink to řeší). Nejdříve je nutné zkopírovat veškeré *.cfg.sample na soubory s příponou .cfg. Původní úkázky je vhodné si ponechat pro pozdější experimentování. V těchto konfiguračních souborech je nutné provést základní změny:

Powered by Drupal - Design by artinet