Kodex Bushido

武士道

Gi - Poctivost a spravedlnost
Buď naprosto poctivý v jednání se všemi lidmi. Věř ve spravedlnost, nikoliv spravedlnost od jiných, ale od sebe. Pro samuraje neexistují žádné šedé stíny v otázce poctivosti a spravedlnosti. Existuje jen správné a nesprávné chování.

Rei - Slušnost a laskavost
Samurajové nemají důvod být krutí. Nemusí dokazovat svou sílu. Samuraj je zdvořilý i ke svým nepřátelům. Bez tohoto vnějšího projevu uctivosti nejsme nic jiného než zvířata. Samuraj není ctěn pouze pro svou sílu v boji, ale také pro své chování k jiným. Skutečná síla samuraje se projevuje v těžkých dobách.

Yu - Hrdinství a odvaha
Povstaň nad masou lidí, kteří se bojí činu. Skrýváš-li se jak želva v krunýři, vůbec nežiješ. Samuraj musí oplývat hrdinstvím a odvahou. Je to riskantní. Je to nebezpečné. Je to celistvý, plný a skvělý život. Hrdinství a odvaha nejsou slepé. Jsou inteligentní a silné.

Meiyo - Čest
Skutečný samuraj má pouze jediného soudce cti a tím je on sám. Rozhodnutí, jež učiníš, jsou odrazem toho, kým skutečně jsi. Sám před sebou se neschováš.

Jin - Soucit
Intenzivním výcvikem se samuraj stává rychlým a silným. Není jako jiní lidé. Vyvíjí v sobě moc, jež musí být využita pro dobro všech. Má soucit. Při každé příležitosti pomáhá bližním. Pokud tato příležitost nenastane, odchází ji hledat jinam.

Makoto - Naprostá věrnost slovu
Pokud samuraj řekne, že něco učiní, jako by se už stalo. Nic mu nezabrání dokončit to, co má podle svých slov učinit. Nemusí "Dávat své slovo". Nemusí "Slibovat". Řeč a čin jsou naprosto totéž.

Chu - Povinnost a oddanost
Když samuraj nějakou "Věc" udělal nebo řekl, ví že tato "Věc" mu patří. Je zodpovědný za ni a za všechny důsledky, které z ní plynou. Samuraj je nesmírně oddaný těm, o něž pečuje. Těm, jimž je zodpovědný, zůstává naprosto věrný.

Powered by Drupal - Design by artinet