Robert Anson Heinlein: Citáty z deníků Lazara Longa

Vždycky skladuj pivo na temném místě.

Od věků do věků je člověku v galaxii nebezpečné jen jedno zvíře - člověk sám. Takže si musí sám zajišťovat nepostradatelné zápasy. Nemá žádného nepřítele, který by mu pomohl.

Muži jsou sentimentálnější než ženy. Zatemňuje jim to myšlení.

Samozřejmě, že je ve hře podvod. To tě nesmí zastavit. Kdo nevsadí, nevyhraje.

Každý kněz nebo šaman musí být považován za vinného, pokud neprokáže svou nevinu.

Vždycky si poslechni experty. Řeknou ti, co se nedá udělat, a proč. Pak to udělej.

Vystřel rychle! To ho rozruší na dost dlouho, abys mohl na podruhé vystřelit perfektně.

Nejsou žádné přesvědčivé důkazy o životě po smrti. Ale nejsou vůbec žádné důkazy proti tomu. Brzo to budeš vědět. Tak proč se tím užírat?

Když se to nedá vyjádřit v číslech, není to věda. Je to názor.

Dlouho se vědělo, že jeden kůň může běžet rychleji než druhý - ale který? Rozdíly jsou rozhodující.

Falešný věštec se dá tolerovat. Ale pravý věštec by měl být veřejně zastřelen. Cassandra nedostala ani tolik kopanců, co si zasluhovala.

Falešné představy jsou často funkční. Matčin názor o kráse, inteligenci, laskavosti a tak dále jejích dětí jí zabrání, aby je utopila hned po narození.

Většina “vědců” jsou vymývači lahví a třídiči tlačítek.

“Muž pacifista” je rozpor v pojmech. Většina rádo by “pacifisté” nejsou pacifisté. Prostě se zamaskovali falešnými barvami. Až se vítr změní, první zvednou prapor.

Kojení nezmenšuje krásu ženských prsou. Zvyšuje jejich krásu tím, že v nich probouzí život a štěstí.

Generace, která ignoruje historii, nemá žádnou minulost – a žádnou budoucnost.

Básník, který čte své verše na veřejnosti, může mít i jiné nechutné zvyky.

Jaký je to nádherný svět co mají dívky v sobě !

Trochu drobných se dá často najít pod polštáři na sedění.

Historie nezaznamenala, že by někde bylo náboženství s racionálními základy. Náboženství je berla pro lidi, kteří nejsou dost silní, aby se neznámému postavili bez pomoci. Ale stejně jako lupy má většina lidí i náboženství a plýtvá na ně časem i penězi a vypadá to, že mají značné potěšení z toho, jak si s tím pohrávají.

Je zábavné, jak moc se “zralá moudrost” podobá tomu, být příliš unavený.

Když nemáš rád sebe, nemůžeš mít rád ostatní lidi.

Tvůj nepřítel nikdy není darebák ve svých vlastních očích. To si pamatuj, může ti to nabídnout způsob, jak z něj udělat svého přítele. Když ne, můžeš ho zabít bez nenávisti - a rychle.

Povel k odkladu je vždycky v pořádku.

Žádný stát nezíská právo přežít tím, že pošle velké vojsko, na dlouhou výpravu. Žádný stát to nikdy nedokázal. Římské matky říkávaly svým synům: “Vrať se se svým štítem, nebo na něm.” Později tento zvyk upadl. Řím taky.

Ze všech podivných “zločinů”, které lidi uzákonili na základě ničeho, je nejzábavnější “rouhání” - o druhé a třetí místo spolu soutěží “obscénnost” a “nemravné obnažování”.

Cheopsův zákon: “Nic se nikdy nedostaví podle plánu nebo v rozsahu rozpočtu.”

Je lepší si zasouložit teď než nikdy.

Všechny společnosti jsou založeny na pravidlech, která chrání těhotné ženy a malé děti. Všechno ostatní je zbytečnost, rozčiluje to, je to luxus nebo pošetilost, která může - musí - být odložena na krajní případy, kdy hájí tuto primární funkci. Protože přežití rasy je jediná obecná morálka, žádný jiný základ není možný. Pokusy vytvořit “perfektní společnost” na nějakých jiných základech než “Děti a ženy napřed!” nejsou jen nejapné, jsou automaticky vražedné. Nicméně idealisté s hlavou v oblacích (všichni byli muži) to nekonečně mockrát zkoušeli - a není pochyb, že v tom budou pokračovat.

Všichni lidé byli stvořeni nerovní.

Peníze jsou mocné afrodisiakum. Ale květiny fungují skoro stejně dobře.

Surovec zabíjí pro potěšení. Hlupák zabíjí z nenávisti.

Je jen jeden způsob jak utěšit vdovu. Ale pamatuj, co riskuješ.

Když je potřeba - a občas to tak je - musíš být schopný zastřelit svého vlastního psa. Nesnaž se to na někom nechat - neuděláš si to lepší, bude to tím horší.

Všeho si ber přespříliš! Užívej si chuti života, přijímej velké rány. Umírněnost je pro mnichy.

Možná je lepší být živý šakal než mrtvý lev, ale vždycky je lepší být živý lev. A obvykle je to jednodušší.

Z náboženství jednoho člověka se jiný člověk popadá za břicho smíchem.

Sex má být přátelský. Jinak zůstaň věrný mechanickým hračkám. Je to hygieničtější.

Lidé si zřídka (jestli vůbec) vymýšlejí boha nadřazeného jim samým. Většina bohů má zvyky a morálku zkaženého dítěte.

Nikdy se nedovolávej něčí “lepší povahy”. Nemusí ji mít. Probuzení jeho vlastních zájmů ti dá lepší páky.

Mladá děvčata, stejně jako motýlci, nepotřebují žádné omluvy.

Můžeš mít mír. Nebo můžeš mít svobodu. Nikdy nepočítej s tím, že bys měl obojí naráz.

Vyhni se tomu, abys dělal neodvolatelná rozhodnutí, když jsi unavený nebo hladový.
P.S. Okolnosti mohou ovlivnit tvou vůli. Takže mysli dopředu!

Pokládej své šaty a zbraně tam, kde je můžeš ve tmě najít.

Slon: Myš postavená podle vládních požadavků.

Během celé historie je chudoba normální podmínkou pro lidi. Postupy, které dovolují dovést tuto normu do krajnosti - tu a tam, někdy - jsou prací extrémně malé menšiny, často opovrhované, většinou odsuzované a skoro vždycky v opozici proti všem správně smýšlejícím lidem. Vždy je této menšině bráněno v tvorbě, nebo (jak se občas stává) je vyřazena ze společnosti, tito lidé pak sklouznou zpátky k ubohé chudobě. Je to známo jako “smůla”.

Ve zralé společnosti je “státní úředník” sémanticky rovnocenný “státnímu vládci”.

Když je nějaké místo přeplněné natolik, že je potřeba užívat identifikaci, není společenský kolaps daleko. Je čas odejít kamkoli. Nejlepší věc na cestování v kosmu je to, že vám to umožní odejít kamkoli.

Žena není vlastnictví a manžel, který si myslí něco jiného, žije ve vysněném světě.

Druhá nejlepší věc na cestování v kosmu je, že vzdálenosti, které tam jsou, dělají každou válku příliš těžkou, obvykle nepraktickou a téměř vždycky zbytečnou. To je pravděpodobně pro mnoho lidí ztráta, protože válka je nejoblíbenější zvrácenost naší rasy, která dává účel a barvu nudným a hloupým životům. Ale je to velké dobrodiní pro inteligentního člověka, který bojuje, jen když musí - nikdy ne pro zábavu.

Zygota je způsob gamet, jak produkovat ještě víc gamet. To by mohl být účel vesmíru.

V myslích lidí, kteří “milují Přírodu”, jsou skryté rozpory, když litují “umělotin”, se kterými “Člověk zničil přírodu”. Jasný rozpor leží v jejich výběru slov, která znamenají, že Člověk a jeho umělotiny nejsou součástí “Přírody” - ale bobři a jejich hráze jsou. Ale rozpory jdou hloub než k této primární absurditě. Ve vyhlašování své lásky k bobřím přehradám (vystavěné bobry pro bobří účely) a své nenávisti k přehradám postaveným lidmi (pro lidské účely), “Přírodáři”přiznávají svou nenávist ke své vlastní rase - to jest nenávist k sobě samému.
V případě “Přírodářů” je taková sebenenávist pochopitelná, mají takový politováníhodný osud. Ale nenávist je příliš silná emoce na to, abych ji cítil k nim. Spíš by se hodil soucit a lítost.
Já sám, ať chci nebo ne, jsem člověk a ne bobr a homo sapiens je jediná rasa, kterou mám a můžu mít. Naštěstí pro mě se mi líbí být součástí rasy zbudované z mužů a žen - to razím jako dobré uspořádání a perfektně “přírodní”.
Věřte tomu nebo ne, byli “Přírodáři”, kteří odporovali prvnímu letu na starý pozemský Měsíc, protože je “nepřirozený” a “zneužitím Přírody”.

“Žádný člověk není ostrov...” Mnohé můžeme cítit a dělat jako jednotlivci, ale naše rasa je jednotný organismus, který stále roste a větví se - musí být pravidelně proklesťován, aby zůstal zdravý. Tato nutnost nesmí být popřena. Každý, kdo má oči, vidí, že organismus, který roste bez omezení, zemře na vlastní jedy. Jediná rozumná otázka je, jestli je ono proklesťování lepší před narozením, nebo po něm.
Protože jsem nevyléčitelně sentimentální, dávám přednost první metodě - ze zabíjení se mi zvedá žaludek, i když je to případ “On je mrtvý a já naživu a přesně tak jsem chtěl, aby to bylo.“ Ale to může být záležitost vkusu. Někteří šamani si myslí, že je lepší zemřít ve válce, nebo při narození, nebo zemřít hlady v bídě, než nikdy nežít vůbec. Mohou mít pravdu. Ale mně se to nemusí líbit - a nelíbí.

Demokracie je založená na předpokladu, že milión mužů je chytřejších než jeden. Jak že to je? Něco jsem přehlédl.

Autokracie je založená na předpokladu že jeden člověk je chytřejší než milión jiných. Tak to zkusme znova. Kdo rozhodne?

Každá vláda bude fungovat, když autorita a odpovědnost budou rovnocenné a koordinované. To nedává jistotu “dobré” vlády, prostě to jen ujišťuje, že to bude fungovat. Ale takové vlády jsou řídké - většina lidí chce věci vést, ale nechce nést část viny. Říkává se tomu “syndrom řidičova spolujezdce”.

Jaké jsou skutečnosti? Znovu a znovu a znovu - jaké jsou skutečnosti? Vynechej to, co si horoucně přeješ, ignoruj božská zjevení, zapomeň na “předpověď hvězd”, vyhni se názoru, nestarej se, co si myslí sousedi, nevadí neodhadnutelný “verdikt historie” - jaké jsou skutečnosti a na kolik desetinných míst? Vždycky se řítíš do neznámé budoucnosti, skutečnosti jsou tvou jedinou stopou. Zjisti skutečnosti!

Hloupost se nedá vyléčit penězi nebo výchovou nebo zákony. Hloupost není hřích, její oběť si nemůže pomoct, aby nebyla hloupá. Ale hloupost je jediný obecný hlavní zločin, rozsudek je smrt, není žádné odvolání a k vykonání dojde okamžitě a bez soucitu.

Bůh je všemohoucí, vševědoucí a všelaskavý - tak hezky se tomu dává takováhle nálepka. Jestli je vaše mysl schopná věřit všem třem božským atributům naráz, mám pro vás nádhernou obchodní dohodu. Žádné šeky, prosím. Plaťte hotově a malými bankovkami.

Odvaha je doplňkem strachu. Člověk, který nemá strach, nemůže být ani odvážný. (Je to totiž hlupák.)

Dva nevyšší úspěchy lidské mysli je dvojité pojetí “oddanosti” a “povinnosti”. Kdekoli je toto dvojité zneváženo - rychle odtud! Můžeš zachránit sám sebe, ale je příliš pozdě zachránit tu společnost. Je to osudné.

Lidé, kteří se snaží prorazit ve velkém stylu, si nebudou muset nikdy odříct jídlo. Je to ten příliš stydlivý potrhlý chudák, který si bude muset utáhnout opasek.

Pravdivost různých tvrzení nemá co dělat s jejich důvěryhodností. A naopak.

Ten, kdo si nedokáže poradit s matematikou, není úplný člověk. Přinejlepším se dá tolerovat jako podčlověk, který se naučil nosit boty, koupat se a nedělat v domě nepořádek.

Pohybující se části, které se o sebe třou, vyžadují promazání, abychom se vyhli nadměrnému opotřebení. Slušnost a formální zdvořilost zajišťují promazání tam, kde se třou lidé jeden o druhého. Často velice mladí, nezcestovalí, naivní, nevzdělaní opovrhují těmito “formalitami” jako “prázdnými”, “nevýznamnými” nebo “nečestnými” a odmítají je používat. Nezáleží na tom, jak “čisté” jsou jejich motivy, sypou tím písek do soukolí, které už tak nepracuje moc dobře.

Lidská bytost by měla být schopná vyměnit plenku, naplánovat invazi, porazit prase, velet lodi, vyprojektovat stavbu, napsat sonet, vyrovnat účty, postavit zeď, napravit kost, zpříjemnit umírání, udržovat pořádek, plnit rozkazy, udílet rozkazy, spolupracovat, jednat sám, řešit rovnice, analyzovat nové problémy, vykydat hnůj, naprogramovat computer, uvařit chutné jídlo, zdatně bojovat, statečně zemřít. Specializace je pro hmyz.

Čím víc miluješ, tím víc můžeš milovat - a tím intenzivněji miluješ. Není ani žádné omezení, kolik lidí můžeš milovat. Kdyby měl člověk dost času, mohl by milovat celou tu většinu slušných a spravedlivých.

Masturbace je levná, čistá, výhodná a nemůže se stát, že bys ji dělal špatně - a nemusíš jít domů, když je venku zima. Ale je to osamělé.

Dej si pozor na altruismus. Je založen na sebeklamu, kořeni všeho zla.

Jestli tě svádí něco, co zavání altruismem, přeber si své motivy a vykořeň ten sebeklam. Potom, jestli to chceš pořád udělat, jdi do toho!

Nejabsurdnější představou, kterou si kdy homo sapiens vysnil, je, že Pán Bůh Stvořitel, Tvůrce a Vládce celého vesmíru, chce sacharínové zbožňování Svých stvořených, může být ukolébán jejich modlitbami a stává se nedůtklivým, když tyhle lichotky nedostává. Doteď tahle absurdní fantazie, bez kouska důkazu, který by jí podepřel, platí všechny výdaje toho nejstaršího, největšího a nejméně produktivního průmyslu v celé historii.

Druhá nejabsurdnější představa je, že kopulace je dědičný hřích.

Psaní není nezbytně něco, za co byste se měli stydět - ale dělejte to v soukromí a umyjte si potom ruce.

100 dolarů uložených na 7 procentní úrok vyrovnávaný čtvrtletně 200 let vzroste na víc jak 100 000 000 dolarů - což v té době nebude mít žádnou cenu.

Drahoušku, nenuď ho trivialitami nebo ho nezatěžuj svými chybami minulosti. Nejšťastnější způsob, jak vyjít s mužem je, nikdy mu neříkat, co nepotřebuje vědět.

Miláčku, opravdová dáma odloží svou důstojnost se svými šaty a souloží, jak nejlíp umí. Jindy můžeš být tak slušná a důstojná, jak ti to tvoje osobnost dovoluje.

Co se týče sexu, všichni lžou.

Kdyby se lidé chovali tak automaticky, jak tvrdí behavioristé, behaviorističtí psychologové by nikdy nevynalezli ten zábavný nesmysl nazývaný “Behaviorální psychologie”. Takže se od začátku mýlí - tak chytře a tak špatně jako flogistní chemici.

Šamani vždycky dělají rámus kolem svých věšteckých “zázraků”. Dávám přednost skutečnému zázraku - těhotné ženě.

Jestli je ve vesmíru nějaký důležitější cíl než získat ženu, kterou miluješ, a udělat s její srdečnou pomocí dítě, nikdy jsem o něm neslyšel.

Každej by si měl pamatovat jedenácté přikázání a pořádně ho dodržovat.

Jádro toho, jak zjistit skutečnou cenu “ intelektuála” - vyzkoušej, co si myslí o astrologii.

Daně nejsou vybírány k prospěchu těch, kteří je platí.

Není taková věc jako “sociální hazardní hra”. Buď jsi tady, abys tomu druhému chlápkovi vyrval srdce z těla a sežral ho - nebo jsi hlupák. Když se ti tenhle výběr nelíbí - nehazarduj.

Když loď odlétá, všechny účty jsou splaceny. Bez lítosti.

Když jsem byl poprvé vojenským instruktorem, byl jsem pro tuhle záležitost příliš nezkušený - věci, které jsem ty chlapce naučil, musely některé z nich zabít. Válka je příliš vážná na to, aby ji mohl naučit nezkušený.

Kompetentní a sebejisté osoby nejsou v ničem schopné žárlivosti. Žárlivost je prostě jen symptom neurotické nejistoty.

Peníze jsou nejupřímnější ze všech lichotek. Ženy milují, když se jim lichotí. Muži taky.

Žij a uč se. Nebo nebudeš žít dlouho.

Kdykoliv ženy trvají na naprosté rovnosti s muži, podaří se jim s touhle špinavou záležitostí skoncovat. To, co jsou a co dokáží, je dělá nadřazené mužům a jejich vhodná taktika by měla vyžadovat speciální privilegia. Všechna, která se objeví. Nikdy by se neměly zastavit jen na rovnoprávnosti. Pro ženy je “rovnoprávnost” neštěstí.

Mír je prodloužení války v politickém smyslu. Spousta volného prostoru je příjemnější – a mnohem bezpečnější.

Pro jednoho je to “kouzlo”, pro jiného “technika”. “Nadpřirozený” neznamená nic.

Fráze “my (já) (ty) prostě musíme…” označuje něco, co nemusí být uděláno. “Jde to bez řečí” je vážné varování. “Samozřejmě” znamená, že by bylo nejlepší, kdyby sis to zkontroloval sám. Tahle mírně odlišná klišé a jiná, jim podobná, když se vyloží správně, spolehlivě značí cestu.

Nezatěžuj svoje děti tím, že jim děláš život lehký.

Masíruj jí chodidla.

Když máš to štěstí, že můžeš náležet k menšině, co dělá tvořivou práci, nikdy se nenuť do nápadů. Nepovede se ti to. Buď trpělivý a nápad se zrodí v pravý čas. Nauč se čekat.

Nikdy se nepleť mladým lidem do jejich soukromých záležitostí - zvlášť do sexu. Když dospívají, snadno kvůli všemu vybuchnou a neradi vidí (docela správně) jakýkoli zásah do svého soukromí. Och, jistě, budou dělat chyby - ale je to jejich věc, ne tvoje. (Ty sis nadělal vlastní chyby, ne?)

Nikdy nepodceňuj sílu lidské hlouposti.

Vždycky jí říkej, že je krásná. Hlavně pokud není.

Jsi – li součástí společnosti, v níž probíhají volby, tak vol. Možná, že nejsou kandidáti nebo opatření pro něž bys hlasoval… určitě jsou však takoví, proti nimž bys to udělal. Jestli máš pochybnosti, vol proti. Tak se málokdy spleteš.
Jestli ti to připadá jako volba naslepo, prokonzultuj volby s nějakým bláznem, co to myslí “dobře” (vždycky se kolem nějaký takový najde), a požádej ho o radu. Potom to udělej přesně obráceně. Umožní ti to být dobrým občanem (pokud si takovým přeješ být) a nemusíš přitom trávit obrovské množství času poctivým a legitimním výkonem volebního práva.

Svrchovaná zásada pro šťastné manželství: Plať v hotovosti, nebo neplať vůbec. Úroky z poplatků totiž nabourají domácí rozpočet a vědomí zadluženosti zase domácí pohodu.

Ti, kteří odmítají podporovat a hájit stát, nemají nárok na státní ochranu. Zabití anarchisty nebo pacifisty by nemělo být definováno jako “vražda”, ale jako “užití zbraně uvnitř města” nebo “dopravní nehoda se smrtelnými následky” nebo “ohrožení okolostojících” nebo podobný přečin. Nicméně stát může v přiměřené míře vyhlásit období hájení těchhle exotických a asociálních živočichů, kdykoliv u nich hrozí vyhynutí.
Skutečně rozčilený pacifista byl zřídkakdy vyprovozen ze Země a není pravděpodobné, že by přežil všechny ty starosti tam… politováníhodné. Měli největší ústa a nejmenší mozky ze všech primátů. Odrůda anarchistů s malými ústy byla rozptýlena po Galaxii ve spoustě vln hned na začátku Diaspory. Není potřeba je chránit.. Ale oni často střílejí do zad.

Další zásada pro šťastné manželství: Rozpočet na luxus si udělej co nejdřív.

A ještě další: Dohlídni na to, aby měla vlastní prostor pro sebe. A pak od něj drž ruce pryč.

A další: Pokud v rodinné hádce vyjde najevo, že máš pravdu – hned se omluv.

“Bůh se rozštěpil do myriády částí, aby měl přátele.” Asi to není pravda, ale zní to hezky – a není to o nic pošetilejší, než kterákoliv jiná teologie.

Zůstat mladý vyžaduje ustavičné zdokonalování schopnosti odnaučovat se starým lžím a falším.

Zaznamenala historie vůbec nějaký případ, kdy měla většina pravdu?

Když liška hryže – směj se.

Kritik je člověk, který nic nevytvořil a cítí se kvalifikovaný k tomu, aby posuzoval práci těch tvořivých. Je to logické, nemá totiž předsudky – nenávidí všechny tvořivé stejně.

V penězích je pravda. Pokud mluví člověk o své cti, přinuť ho platit v hotovosti.

Nikdy si netroufej na malého člověka. Zabije tě.

Pouze sadistický lotr – nebo blázen – mluví při společenské události otevřeně a pravdivě.

Ta malá ještěrka mi řekla, že je z matčiny strany brontosaurus. Nesmál jsem se. Lidé, kteří se chlubí svými předky, mají většinou už jen málo něčeho, co je drží nad vodou. Dát jim za pravdu nic nestojí a přidá to trochu štěstí do tohohle světa, kde je štěstí nedostatkovým zbožím.

Při manipulaci s bodavým hmyzem se pohybuj velice pomalu.

To, co je “skutečností” ve světě, je hrubým omylem ve fantazii – ale v hloupé fantazii, protože skutečný svět je zvláštní a fantastický.

Rozdíl mezi vědou a ostatními předměty je ten, že věda potřebuje úvahu, zatímco ostatní předměty pouze vzdělání.

Kopulace je v podstatě duševní záležitost – nebo pouze přátelská výpomoc. Ve druhé myšlence škrtněte slovo “pouze”. Kopulace není nikdy “pouze” – dokonce ani tehdy, když jde o čas, který spolu příjemně tráví dva neznámí lidé. Ale kopulace ve spojení duší je mnohem víc, než jen fyzické spojení, liší se ve stylu i v intenzitě.
Nejsmutnější rys homosexuality nespočívá v tom, že by byla “špatná”, “hříšná” nebo dokonce v tom, že nemůže přivést na svět potomstvo – ale že je mnohem náročnější dosáhnout skrze ni toho duševního spojení. Ne, že by to bylo nemožné, ale karty tomu nepřejí.
Ale – a to je nejvíc zarmucující – mnoho lidí nedosáhne tohohle stavu sdílení duší ani tehdy, pokud jsou muž a žena. Takoví jsou pak odsouzeni k tomu, aby procházeli svým životem samotní.

Hmat je nejzákladnější smysl. Dítě si ho vyzkouší mnohem dřív, než se naučí vidět, slyšet a čichat. Dotek potřebuje každá lidská bytost. Své dítě drž krátce na kapesném, ale dlouho v náručí.

Tajnosti jsou počátkem tyranie.

Nejproduktivnější síla je lidské bláznovství.

Vyvaruj se silných nápojů. Možná tě pak napadne střílet po výběrčím daní – a netrefíš se.

Profese šamana má spoustu výhod. Nabízí vysoké společenské postavení, zajištěné živobytí bez trudné, tím myšleno lopotné práce. V mnoha společenstvech je spojeno s legálními výhodami, které ostatní nemají. Je však těžké dívat se, jak muž, který byl vybrán nebesy, aby roznášel poselství celému lidstvu, je zainteresován na vybírání poplatků, na nichž pak závisí jeho mzda. Jeden si pak musí myslet, že je na tom takový šaman se svou morálkou úplně stejně, jako ostatní vysoko postavené osoby. Je to pěkná práce, pokud na ni máte žaludek.

Na děvku by se mělo pohlížet podle těch samých měřítek, jako se pohlíží na ostatní povolání, která nabízejí službu za úplatu - jako na zubaře, právníka, kadeřnici, fyzika, klempíře a další. Je ke své profesi kompetentní? Poskytuje služby v dostatečném rozsahu? Chová se ke svým klientům poctivě? Je dost možné, že procento poctivých a kompetentních štětek je vyšší než procento takových klempířů a mnohem vyšší než procento takových právníků. A mnohokrát vyšší než procento takových profesorů.

Sraz na minimum svoje vyzrávání. Zdvojnásobí to tvůj produktivní život – a tím získáš čas, aby ses mohl radovat z motýlů, koťat a duhy.

Už sis všiml, jak moc se podobají orchidejím? Úchvatné!

Odbornost v jedné oblasti nelze přenést na druhou. Ale experti si často myslí, že ano. Čím užší je jejich pole vědomostí, tím častěji si to myslívají.

Nikdy nezkoušej kočičí tvrdohlavost.

Boj s větrnými mlýny ti ublíží víc, než větrné mlýny samotné.

Podvol se pokušení. Možná se ti víckrát už do cesty nepostaví.

Bezdůvodné probuzení by se nemělo trestat smrtí. Alespoň ne bez předchozího uvážení.

“Táhni do pekel!” nebo jiné urážlivé vyštěknutí je jedinou odpovědí na čmuchalskou otázku.

Správný způsob, jak přerušit větu, která začíná “… nic mi do toho není, ale – “ je umístit za slovo “ale” tečku. Na tuto činnost ovšem nevykládejte nadměrnou fyzickou sílu. Proříznout takovému člověku hrdlo by vám přineslo jenom chvilkové potěšení a pak byste o tom museli zbytečně přemýšlet.

Muž netrvá na fyzické kráse ženy, která staví na morálních kvalitách. Po čase si uvědomí, že krásná je – pouze si toho nevšiml jako prvního.

I skunk je lepší společnost než člověk, který se neustále chlubí, jak je “otevřený”.

“Ve válce a v lásce se může všechno.” – jaká to opovrženíhodná lež.

Vyvaruj se omylu “černé labuťě”. Deduktivní logika je tautologická. Není způsobu, jak z ní vydolovat novou pravdu a manipuluje s nesprávnými tvrzeními tak obratně, že vypadají pravdivě. Jestli na to zapomeneš, může ti to – s perfektní logikou - podrazit nohy. Konstruktéři prvních počítačů tomu říkali “vysavačový zákon” nebo “smetí dovnitř, smetí ven”.
Induktivní logika je mnohem náročnější – ale může vyprodukovat něco nového.

“Vtipálek” si zaslouží za svůj vtip potlesk, samozřejmě s ohledem na jeho kvalitu. Za výjimečný vtip se člověk může až za břicho popadat… , ale vnášení do nebe by mělo být rezervováno jen pro ty opravdu nejvtipnější.

Přírodní zákony neznají slitování.

Na planetě Tranquielle, zhruba KM849(G – O), žije malé zvířátko známé jako “kukel”. Je býložravé, nemá přirozené nepřátele, dá se k němu bez problémů přistoupit a mazlit se s ním – něco jako šestinohé štěně s šupinami. Je velmi příjemné na dotek. Vyzařuje z něj pohoda a vysílá euforii na skupiny lidí, které se tam objeví. Stojí za to se tam jít podívat.
Jednou ale nějaký chytrý hoch odhalí, jak zachytávat ty vlny, co vysílá, pak se mu zjeví obchodní anděl – a zanedlouho poté to bude regulovaná a placená služba.
Zatím jsem uvedl falešné jméno a katalogové číslo. Je to nějakých tisíc světelných let a navíc jiným směrem. Jsem sobec…

Svoboda začíná, když řekneš paní Grundyové, aby šla pouštět draka.

Starej se o drobný a velký prach přijdou samy. Snaž se mít dostatek peněz – ale nezblázni se do nich.

Pokud “každý ví”, že je to tak, pak to tak není nejmíň deset tisíc ku jedné.

Politické škatulkování – třeba na royalisty, komunisty, demokraty, lidovce, fašisty, liberály, konzervativce a podobně – nikdy nevyjádří to nejpodstatnější kritérium.
Lidská rasa se z politického hlediska člení na ty, co chtějí mít ostatní pod kontrolou, a na ty, co takovou touhu nemají. Ti první jednají z těch nejvyšších pohnutek, aby dosáhli co největší dobro pro co nejpočetnější masy. Ti druzí jsou od pohledu podezřelí a s ostatními špatně vycházejí. Jsou ale mnohem lepšími sousedy než ti první.

Ne všechny kočky jsou v noci černé. Jsou různý možnosti…

Hřích je hříchem pouze tehdy, když zraňuje jiné lidi. Všechny ostatní “hříchy” jsou pouze zbytečné výmysly. (A zraňovat sám sebe není hříšné – jenom hloupé).

Štědrost je vrozená, láska k lidem je naučená perverze. Žádná podobnost -

Pro muže je nemožné milovat svou ženu z celého srdce, aniž by alespoň nějakým způsobem nemiloval i všechny ostatní. Předpokládám, že to platí i obráceně.

Jsi-li příliš skeptický, můžeš chybit stejně snadno, jako jsi-li příliš důvěřivý

Zdvořilost mezi manželem a manželkou je mnohem důležitější než mezi dvěma cizinci.

Vše, co je zadarmo, má přesně takovou cenu, jakou jsi za to zaplatil.

Neskladuj česnek poblíž jiných potravin.

Podnebí je to, co očekáváme, počasí je to, co dostáváme.

Pesimista politikou, optimista povahou – je možné být obojím. Jak? Pokud nikdy nevolíte nejistou cestu a minimalizujete rizika, kterým se nedá vyhnout. To vám umožní vaši hru dohrát v klidu, bez starostí a se zaručeným výsledkem.

Nespojujte “povinnost” s něčím, co od vás lidé očekávají. Jde o něco úplně jiného. Povinnost je totiž závazek, k jehož plnění jste se zavázali dobrovolně. Splácení takového závazku může znamenat cokoliv, roky trpělivé práce počínaje a ochotou zemřít konče. Je to nesnadné, ale odměnou je sebeúcta.
Ne tak ovšem při konání toho, co od vás lidé očekávají. To je totiž nejen náročnější, ale dokonce nemožné. Je jednodušší jednat s kdejakým patolízalem než s pijavicí, která chce “pouze pár minut z vašeho času, prosím, nebude to trvat dlouho.” Čas je váš základní kapitál a minut vašeho života je bolestně málo. Jakmile jednou začnete s takovými požadavky souhlasit, velice rychle se dostanete do bodu, kdy vám tihle parazité zaberou sto procent vašeho času – a budou skuhrat o další. Takže se naučte říkat ne – a když to bude třeba, buďte na ně i drsní.
Jinak nebudete mít čas na plnění vlastních povinností, na svou práci a zcela určitě ani na lásku a štěstí. Tihle termiti vám začnou okusovat váš život a žádný z nich toho hned tak nenechá. (Tahle zásada neznamená, že nesmíte prokazovat různé laskavosti přátelům nebo i cizincům. Ale ponechte si volbu být svůj. Nedělejte to proto, že se to od vás “očekává”.)

“Přišel jsem, viděl jsem, zvítězila.” (Původní latinské úsloví bylo překrouceno.)

Komise je životní forma s šesti nebo více nohama a s žádným mozkem.

Zvířata přivádí k šílenství, když se jich umístí příliš moc na příliš malý prostor. Homo sapiens je jediný živočich, který to na sobě provádí dobrovolně.

Nesnaž se mít poslední slovo. Mohl bys ho dostat.Wikipedia: Robert Anson Heinlein

Powered by Drupal - Design by artinet