Připojení k internetu - CDMA Modemy

Jednou z možností připojení je v současnosti technologie CDMA na původní síti NMT. Pokud není jiná možnost připojení, je možné využít nabízené modemy a připojit se tímto poněkud omezeným způsobem. Pomocí příkazu usbdevs -v zjistíme, jaké zařízení je připojeno k USB portu. Při tom se vypíšou zároveň i dva kódy, první je ID zařízení, druhé je ID výrobce.


CDMA modem G-Tran
První modem byl G-Tran (taková podezřelá šedočerná krabička). Poruchovy, ale vlastní instalace byla bezproblémová.

Soubor /etc/usbd.conf:

# GTran modem
device "Qualcomm CDMA Technologies MSM"
        devname "ucom[0-9]+"
        vendor 0x05c6
        product 0x3196
        attach "/usr/local/scripts/cdma g-tran"
        detach "/usr/local/scripts/cdma konec"


CDMA modem AnyDATA E-100H
Novější modem AnyData (taková ta modrá krabička) je nutné upravit specifikovaným způsobem následující soubory. Po každém update (cvsup) před rekompilací systému je nutné tuto změnu zopakovat.

V souboru /usr/src/sys/dev/usb/usbdevs přidat následující dva řádky

vendor ANYDATA 0x16d5 AnyDATA Corporation
product ANYDATA ADU_E100H 0x6501 ADU E-100H

V souboru /usr/src/sys/dev/usb/ubsa.c přidat následující řádek:

{ USB_VENDOR_ANYDATA, USB_PRODUCT_ANYDATA_ADU_E100H },

do struktury, která se vyskytuje okolo řádku 220

ubsa_products [] = {
Zde přidat uvedený řádek, pár podobných již zde je
{ 0, 0 }
};

Po ukončení těchto změn je nutné se přesunout do adresáře /usr/src a zadat následující příkazy:

make buildkernel
make instalkernel

Jako poslední je nutné do souboru /boot/loader.conf přidat následující tři řádky:

ubsa_load="YES"
ucom_load="YES"
umodem_load="YES"

A konečně, upravit soubor /etc/usbd.conf například následujícím způsobem:

# AnyDATA modem
device "AnyDATA EDU E-100H"
        devname "ucom[0-9]+"
        vendor 0x16d5
        product 0x3196
        attach "/usr/local/scripts/cdma anydata"
        detach "/usr/local/scripts/cdma konec"


Další verze modemu jsem nezkoušel, ani se nepídil po návodech jak ho rozběhat.
Pro nastavení spojení je nutné nakonfigurovat správně soubor /etc/ppp/ppp.conf, například tímto způsobem:

cdma:
  set phone "#777"
  set authname telefonni_cislo@etcz
  set authkey heslo
  set device /dev/cuaU0
  set timeout 3600
  set reconnect 7 5
  set redial 7 5
  enable dns
  enable proxy
  set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 255.255.255.0 0.0.0.0
  add default HISADDR
  set urgent udp +53
  set filter alive 0 permit TCP

A pro automatické připojení a odpojení je zde úplně nakonec následující script:
Soubor /usr/local/scripts/cdma:

case $1 in
    anydata)
        ppp -ddial -nat -unit0 cdmaa;
        sleep 15
        pfctl -f /etc/pf.dial.conf;
        cp /etc/resolv.dial /etc/resolv.conf;
        ;;
    gtran)
        ppp -ddial -nat -unit0 cdmag;
        sleep 15
        pfctl -f /etc/pf.dial.conf;
        cp /etc/resolv.dial /etc/resolv.conf;
        ;;
    konec)
        `ps -afx | grep ppp | grep cdma | awk '{ print "kill -9 " $1}'`;
        sleep 15 && pfctl -f /etc/pf.conf;
        cp /etc/resolv.orig /etc/resolv.conf
        ;;
esac

Powered by Drupal - Design by artinet