Duplikace disků

Občas není vhodné použít zrcadlení, ale stačí dělat jednou týdně zálohu obrazu disku. Zrcadlení má svoje nesporné výhody, ale při rozsáhlejším experimentování se systémem je možné výužít i jiné řešení, zrcadlení současné konfigurace. V případě chyby správce tak člověk přijde pouze o data za určité definované období (například za týden). Postup vytvořen pro dva identické disky a je vhodné udělat následující kroky.
1) V crontab je nutné nastavit interval, po jakém se bude provádět tato "záloha".
crontab -e

2) Je nutné vytvořit script, který bude obsahovat následující informace, případně ho poupravit.

dd if=/dev/ad0 of=/dev/ad1 bs=1m count=512
newfs -O2 -U -L root /dev/ad1s1a
newfs -O2 -U -L var /dev/ad1s1d
newfs -O2 -U -L tmp /dev/ad1s1e
newfs -O2 -U -L usr /dev/ad1s1f

#mount and prepare mount point
cd /
mount /dev/ad1s1a /backup
mkdir /backup/var
mkdir /backup/usr
mkdir /backup/tmp
chmod 777 /backup/tmp
mount /dev/ad1s1d /backup/var
mount /dev/ad1s1e /backup/tmp
mount /dev/ad1s1f /backup/usr

#backup var filesystem
echo "Backup var filesystem"
cd /backup/var
/sbin/dump -0uL -f - /var | restore rf -

#backup usr filesystem
echo "Backup usr filesystem"
cd /backup/usr
/sbin/dump -0uL -f - /usr | restore rf -

#backup tmp filesystem
echo "Backup tmp filesystem"
cd /backup/tmp
/sbin/dump -0uL -f - /tmp | restore rf -

#backup root filesystem
cd /backup
echo "Backup root filesystem"
/sbin/dump -0uL -f - / | restore rf -

#dismount secondary disk
cd /
umount /backup/usr
umount /backup/var
umount /backup/tmp
umount /backupf


Celé kopírování diskového prostoru zabere nějaký čas. Použití dump (obdoba ufsdump v Solarisu) je na běžícím systému bezpečné, na rozdíl od obyčejného dd je po startu souborový systém konzistentní. Jako bonus, dump kopíruje pouze data, nikoliv volný prostor. S malou úpravou je možné tento dump provádět i po síti, ale kopírovat jednou týdně např. 300GB po síti mi nepřipadá úplně normální - a kapacity disků se neustále zvyšují.

Powered by Drupal - Design by artinet