Snížení zátěže sítě broadcasty

Nasazení Windows nebo Samba serverů, založených na SMB/CIFS protokolu způsobuje při nevhodné konfiguraci rozsáhlou záplavu sítí broadcasty. Tuto ne vždy nezbytnou komunikaci můžeme rozdělit na tři části:
- Část broadcastů je daná ARP/RARP dotazy
- Část nevhodnou konfigurací NetBIOSu.
- Část je daná tzv. Browser election, výběrem vhodného Master browser serveru.
Rozumné nastavení dramaticky snižuje přenosové problémy. Zvlášť u rozsáhlých sítí je snížení záplavy broadcastů zvlášť důležitým problémem.


1) První nastavení je v konfiguraci DHCP:
option netbios-node-type 8;
option netbios-scope ""
option netbios-name-servers 192.168.1.1;
option arp-cache-timeout


- Node type určuje nastavení stanice, konkrétně jak bude zjišťovat okolní počítače. Nastavení může být v jednom ze čtyř módů:
1 = b-node (broadcasty)
2 = p-node (point-to-point dotazy na WINS server)
4 = m-node (broadcasty a pak dotaz na name server)
8 = h-node (dotaz na name server, potom broadcast).

- Alternativou je nastavení této hodnoty v registrech Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

- Doplněním nastavení node-type je nastavení NetBIOS name server (wins server). Tím je určena adresa WINS serveru.
- Poslední parametr u nastavení DHCP je netbios-scope. Jedná se o něco na způsob textové masky. Pokud bude cast stroju pojmenována ucetni01-99, dalsi cast vyroba001-999, scope id pro prvni sit bude "ucetni", pro druhou "vyroba". Tím se zamezí zbytečné komunikaci a dojde ke částečnému snížení zátěže.
-Další možností je nastavení doby platnosti ARP cache (option 35). Standardní hodnota by měla být 14400 sec (4 hodiny). Na stanicích je ovšem pouze 300 sec (5 minut). Je možné a vhodné podle povahy činnosti na síti upravit tyto hodnoty.

2) Druhou částí je nastavení hlasování / browse master election. Jedná se o funkci, kdy standardně po uplynutí 15 minut dochází k obnově seznamu strojů v rámci domény nebo skupiny. Aby nedocházelo ke zbytečné zátěži, je potřeba udělat následující změny.

- SAMBA server (/usr/local/etc/smb.conf)
os level = 256
preferred master = yes
domain master = yes
local master = yes
wins support = yes
domain logons = yes
name resolve order = lmhosts host wins bcast


Hodnota "os level" umožňuje vyhrát v "browser election", "wins support" zapíná podporu WINS (NetBIOS serveru). Hodnoty "local master" a "domain master" umožňují na SMB serveru zamknout možnost voleb. Takový stroj následně ve volbách pouze vyhrává.

- Windows server. Jedná se o úpravu registrů, konkrétně služby Browser.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters\
IsDomainMaster="True"
MaintainServerList="Auto"

Pokud je server řadičem domény, je nutné první parametr nastavit na "True". Pokud se jedná o klienta, tato hodnota by měla vždy být "False". Zároveň je možné na uvedeném serveru rozjet i WINS server. Hodnota MaintainServerList určuje, jakým způsobem bude udržován seznam strojů. Volba "Auto" je vhodná pro případ možného výpadku serverů.

http://www.iana.org/assignments/bootp-dhcp-parameters
http://tools.ietf.org/html/rfc826
http://tools.ietf.org/html/rfc903
http://tools.ietf.org/html/rfc2390
http://tools.ietf.org/html/rfc1001
http://tools.ietf.org/html/rfc1002

Powered by Drupal - Design by artinet