Snížení zátěže sítě broadcasty

Nasazení Windows nebo Samba serverů, založených na SMB/CIFS protokolu způsobuje při nevhodné konfiguraci rozsáhlou záplavu sítí broadcasty.

Duplikace disků

Občas není vhodné použít zrcadlení, ale stačí dělat jednou týdně zálohu obrazu disku.

Mirroring - software zrcadlení disků

Další možností pro zvýšení bezpečnosti (ve slova smyslu zajištění provozuschopnosti) je vytvoření hardware nebo software zrcadla systému, případně všech dat.

Tvorba PrintServeru - LPD

Tisk v síti může být zajištěn printserverem. Tyto zařízení standardně používají LPR/ LPD daemon nebo aplikační port 9100 (AppSocket).

Humor

Na internetu je k nalezení velké množství stránek, obsahujících místy i značně černý humor. Zde je pár z nich:

Počítačové texty:
BASH.ORG

Správa systému - Web Admin

Pro ty co potřebují funkční systém a nemají moc času ho ladit, případně pro nováčky nezvyklé na UNIX a zvyklé spíše na klikání doporučuji použití některých utilit.

Syslog - systémové logy a jejich monitoring

Pro monitorování situace systému je nutné mít záznamy o činnosti. Tyto záznamy je nutné následně vyhodnocovat. FreeBSD má jako jakýkoliv UNIX-like systém tzv.

Powered by Drupal - Design by artinet