Zajištění bezpečnosti (všehochuť na téma bezpečnosti)

Motto: To že jsem paranoidní ještě neznamená, že mne nikdo nesleduje.

Sdilení souborů a tiskáren (Samba, CUPS, LPD, LPRng ..)

Zde je pár informací o spojení jednotlivých kusů OpenSource software, umožňujících nejenom klasické sdílení souborů a tiskáren, instalaci ovladačů, ale i řízení práv a vytvoření samostatné struktury k

Fibre Channel

Fibre Channel se dělí na pět vrstev:
- FC0 Fyzická vrstva, tedy kabeláž, optické kabely, konektory ...

SAS - Serial Attached SCSI

Okolo roku 1990 došlo zavedením SCSI-3 ke sjednocení rodiny protokolů v rámci standardu SCSI. SCSI se rozdělil na tři vrstvy:

MTBF a ostatní výpočty spolehlivosti (spolehlivost disků)

Při nasazení většího množství komponent, příkladem budou v tomto případě disky, je nutné odhadnout jaká bude pravděpodobnost jejich výpadku a jak moc je vhodné investovat do ochranných mechanismů. Většina výrobců udává jako standardizovanou informaci mimo příkonu i hodnotu MTBF, ostatní je možné z této hodnoty vypočítat.

Střední doba mezi poruchami (MTBF - Mean Time Between Failure) bývá zjednodušeně udávana jako průměrná doba, po které dochází k výpadku. Tyto hodnoty jsou dosaženy pomocí testů zrychleného stárnutí, kde daná komponenta pracuje za zhoršených podmínek (teplo, tlak, vibrace, vlhkost, UV záření ....). Výsledkem je může být například orientační tabulka pro pevné disky, která slouží pro hrubé ohodnocení. Samozřejmě, vždy je lepší použít konkrétní hodnoty výrobce.
Počet hodinRozhraní
500 000P-ATA
1 000 000S-ATA
1 500 000SCSI/SAS

Pro výpočet MTBF u vetšího množství disků (například v diskovém poli):
MTBF = MTBF disku / počet disků
Tento výpočet vrátí hodnotu střední doby mezi poruchami pro jednotlivé disky. Pro případ diskového pole to nemusí být vypovídající. Diskové pole může mít ochranu proti výpadku, v takovém případě je nutné spočítat hodnotu, která tuto ochranu vezme v potaz. Níže uvedená tabulka uvádí případ výpočtů a kolik vadných disků musí být, aby pole bylo označeno za vadné (použití Hot-Spare disků ve výpočtech je náročnější. Pro základní výpočet se rozšíří počet nutně vadných disků o počet HotSpare, při výpočtech dostupnosti je potřeba započítat do času na rekonstrukci RAID atd...):
RAID
(vadných disků)
Výpočet
RAID 0
1 disk

MTBF = MTBF disku / počet disků
RAID 1
2 disky

MTBF = ( MTBF disku * 2 )
RAID 5
2 disky

MTBF = ( MTBF disku * jejich počet ) / (počet disků - 2)
RAID 6
3 disky

MTBF = ( MTBF disku * jejich počet ) / (počet disků - 3)
RAID 10
3 disky
polovina disků + 1

MTBF = ( MTBF disku * jejich počet ) / (počet disků - 3)      (Pesimistická varianta)
MTBF = ( MTBF disku * jejich počet ) / (( počet disků / 2 ) + 1 )     (Optimistická varianta)

Obdobnou hodnotou jako je MTBF je FITS. Tato hodnota uvádí počet jednotlivých poruch na 1 000 000 000 hodin provozu. Tuto hodnotu je možné snadno převést na hodnotu MTBF a dále pokračovat stejným způsobem jako při použití hodnoty MTBF.
MTBF = FITS / Počet poruch

Mimo hodnoty MTBF je nutné ještě spočítat tzv. pravděpodobnost výpadku (Probability of Failure) komponenty a celkovou dostupnost. Začneme s pravděpodobností výpadku. Jedná se o vzorec vycházející ze zjištěné hodnoty MTBF pro daný počet disků.
PoF = 1 - e-t/MTBF
Zápis říká, že pravděpodobnost výpadku (PoF - Probability of Failure) se rovná základu přirozeného logaritmu (e - Eulerovo číslo) umocněnému na hodnotu, která vznikne, když v čitateli je záporný čas pro který pravděpodobnost určujeme a ve jmenovateli spočítaná hodnota MTBF.

Předposledním krokem je výpočet dostupnosti (Availability). U vlastního diskového pole nelze počítat jenom hodnotu dostupnosti pro disky, ale také pro celé diskové pole. Zde záleží na typu RAID, vlastnostech řadiče atd. Zhruba se pro jedno zařízení dostupnost počítá následujícím způsobem:
Availability = MTBF / MTBF+MTTR
Pokud dojde k situaci, kdy je více prvků, které na sobě nejsou závislé (paralelní provoz), výpadek jednoho neohrozí činnost druhého, použijí se výpočtené hodnoty pro uvedená zařízení a spočítá se celkový dostupnost takto:
Availability = 1-((1-A1)*(1-A2))
Na druhou stranu, více prvků navzájem na sobě závislých (seriový provoz), kdy výpadek jednoho z nich již zabrání funkci druhého z nich je výpočet odlišný:
Availability = A1 * A2
Note: Jako hodnota An se pro vypočet použije procento z jedné.

Ve výpočtech dostupnosti navíc přibyla hodnota MTTR - (Midle Time To Repair). Jedná se o dobu potřebnou pro opravu zařízení.

Zde je nejjednodušší verze výpočtů postavená pouze pro zjištění hodnoty MTBF, pravděpodobnosti výpadku a dostupnosti jednotlivých disků v následujících několika dnech, kdy MTTR je rovné 1 hodině:
Typ pevných disků
Počet disků
Zátěž disků v %
Teplota chladícího vzduchu v °C
MTBF: 500000 hodin (20833 dní)
MTBF: 735000 hodin (30625 dní) (korekce pro teplotu a zátěž)

Dostupnost (availability): 100 %
Dostupnost (availability): 100 % (korekce pro teplotu a zátěž)

Pravděpodobnost výpadku (Probability of Failure):
V dalších 7 dnech: 0 %
V dalších 7 dnech: 0 % (korekce pro teplotu a zátěž)

V dalším měsíci: 0 %
V dalším měsíci: 0 % (korekce pro teplotu a zátěž)

V dalším roce: 0 %.
V dalším roce: 0 % (korekce pro teplotu a zátěž)

Spolehlivost systémů (Reliability udává se v procentech nebo tzv. počtem devítek). Dostupnost se neudává pro jednotlivé komponenty, ale pro celý systém.
DostupnostVýpadekPočet devítek
90% 36,5 dne/rok1
99% 3,65 dne/rok2
99,9% 8,76 hodin/rok3
99,99% 52 minut/rok4
99,999% 5 minut/rok5
99,9999% 31 sec/rok6

K této tématice vydala v únoru roku 2007 společnost Google zajímavou statistiku. Tyto informace byly sbírané nad velkým množstvím disků, které tato společnost provozuje. Odkaz na uvedenou analýzu je zde, její český překlad je možné nalézt například na stránkách cdr.cz

Paralel ATA,P-ATA,IDE/Serial ATA, S-ATA

Původní specifikace vznikla v roce 1986 na bázi návrhu společnosti Western Digital pod původním názvem IDE, což znamenalo Integrated Drive Electronic.

Přístup uživatelů na internet

Přestože dnes již není používání proxy v módě, má spoustu výhod. Proxy přístup byl zajímavý v době nízkých kapacit přenosových linek, neboť umožňoval a stále ještě umožnuje snížení přenosového pásma.

Powered by Drupal - Design by artinet